บริษัท 3ที เนเชอเฮิร์บ จำกัด

เรามุ่งเน้น มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ด้วยเทคโนโลยีการผลิตล้ำสมัย ลดการใช้เคมี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ ลดการใช้เคมีในชีวิตประจำวัน

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและบุคลากร

พัฒนาระบบภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน อีกทั้ง ยังรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าในการช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

บริษัท 3ที เนเชอเฮิร์บ เรามุ่งเน้นในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และสามารถจดจำเครื่องหมายการค้าของบริษัทได้เป็นอย่างดี

News Update

รวมข่าวสารและกิจกรรม อัพเดทล่าสุดได้ที่นี่

เพิ่มเติม